Arkkv

Annonse


Alcatel avventende til Dørum

Arkkv– For oss er det svært positivt at IT-politikken nå kommer inn under Nærings- og handelsdepartementet. Jeg håper at Sponheim blir en positiv næringsminister for oss, og det virker slik på de uttalelser han har hatt hittil, sier adm. direktør Bjarne Aamodt til Dagens Telecom.

Ingen konsekvens
– Et regjeringsskifte har ingen direkte konsekvens for Alcatel. Etter at Telenor og E-verkene er blitt mer fristilte, har vi mindre direkte kontakt med departementene om spesifikke saker. Kunder som Telenor og E-verkene opererer nå i markedet som alle andre private aktører, sier Aamodt.

Aamodt mener at for industri og næringsliv må IT sees som strategi for verdiskapning, og ikke bare som industri i seg selv.

Avventer Dørums politikk
– Jeg har ingen direkte kommentar til Odd Einar Dørums post som Samferdselsminister. De viktigste spørsmålene som fristilling av Telenor og avmonopolisering av telemarkedet er allerede besluttet, sier Aamodt.

Annonse
Aamodt mener at argumenter taler både for og i mot å legge tele og IT i samme departement:

– Uansett må en minister med ansvar for telepolitikken også følge godt med i IT-utviklingen, sier Aamodt til Dagens Telecom.

Bukken og havresekken
Aamodt er kritisk til at telepolitikken og telemarkedets vakthund Post- og Teletilsynet ligger under samme departement.

– Post- og Teletilsynet (PTT) skal følge opp regler, retningsliner og oppførsel hos teleoperatørene. At PTT ligger i samme departement som der telepolitikken bestemmes, kan føre til interessekonflikter, sier Aamodt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse