Annonse


NETnova etablert i Norge

Etableringenen er et ledd i NETnett-gruppens strategi om tilby uavhengig rådgivning og utvikling på tele- og datakommunikasjonsområdet i de land gruppen opererer. NETnova har idag 21 ansatte i Norge og Sverige, og det forventes en sterk økning i løpet av de næremeste åren.

Spilde blir Norges mann
Det er Terje Spilde som har fått ansvaret for å bygge opp NETnova i Norge Spilde har en broket internasjonal bakgrunn. Han er uteksaminert sivilingeniør fra England og har en MBA fra Spania. Spilde er kjent med personene bak NETnova fra tidligere, da han arbeide i Ericsson Programatic i Karlstad. I de siste 2 årene har Spilde arbeidet i Hewlett Packard i Grenoble.

Nok av oppgaver
– Vi skal bistå NETnet i å bygge opp en solid tele-infrastruktur i Norge, samt hjelpe dem med kompetanse på verdiøkende tjenestester. Samtidig vil vi også tilby uavhengig rådgivning til markedet, sier Spilde.

– For å øke vår egen kompetanse på dette området, vil vi også delta i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med de andre større aktørene på telekom-markedet., avslutter han.

Annonse
«Boom» på telecom-rådgivning
En annen viktig årsak til at NETnova nå etablerer seg i Norge, er den sterke økningen i etterspørslen på uavhengig rådgivning som selskapet nå opplever i Sverige.

– Etterspørslen har kommet fra både små og store bedrifter, private som offentlige, opplyser direktør Per Fredriksson i NETnova AB til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse