Hoff, PerMorten

Annonse


«Skremmende» fra Jagland

Hoff, PerMorten– Vi er direkte skremt over at Jagland-regjeringen ikke ser konsekvensene, men vi får sette vår lit til det nye Stortinget og Bondevik-regjeringen, sier leder i KDL, Per Morten Hoff, i en kommentar til forslaget til statsbudsjett for 1998.

Trussel
Hoff er svært skuffet over at det ikke er satt av større midler til høyere IT-utdanning . Han mener at den store mangelen på kvalifisert IT-kompetanse i Norge er ikke bare en trussel mot lønnsomheten i IT-bransjen, men også mot Norges vei mot informasjonssamfunnet.

– Store offentlige IT-prosjekter står i fare for å bli kraftig forsinket grunnet mangelen på IT-kompetanse, sier Hoff.

Ingen IT-revolusjon
Verken på høyskolenivå eller i grunnskolen er IT utpekt som satsingsområde. KDL, som tidligere har bedt om øremerkede midler til en IT-opprustning i skolen, frykter at vi med det foreliggende budsjettforslaget står i fare for å utvikle et A- og B-lag med store forskjeller fra kommune til kommune.