Oslo Børs

Annonse


Felles verdipapir-nettverk

Oslo Børs– Det planlagte nettverket er en ny milepæl i arbeidet med å modernisere det norske verdipapirmarkedet, sier adm. direktør Jon Martin Østby i OBI til Dagens Telecom.

Mer effektivt marked
Selskapene ønsker med nettverket å styrke samarbeidet seg i mellom med sikte på å skape et mer effektivt og konkurransedyktig verdipapirmarked i Norge.

Ingen av partene vil ut med hvor stor Telias kontrakt er, men etter det Dagens Telecom erfarer er kontrakten begrenset til noen få millioner kroner.

Flertrinns-rakett
– Denne kontrakten er bare første steg i en flertrinns-rakett. I og med at Oslo Børs skal ha et nytt handelssystem i drift neste høst vil dette nettverket ha en betydelig rolle i informasjonsflyten mellom de ulike selskapene og omverdenen. Det kan derfor bli aktuelt med tilleggsordrer i forbindelse med denne kontrakten, sier Østby til Dagens Telecom.

Annonse
Nyhetstjenester
I første omgang skal de fire selskapene knyttes sammen i nettverket, samt meglerhus og en del nyhetsbyråer som Reuters, Dow Jones og DN Finans (Dagens Næringsliv).

OBI-direktøren påpeker at partene i slutten av måneden skal bestemme hvilke andre funksjoner nettverket skal få.

Felles Internett-tjeneste?
– I fremtiden er det ikke umulig at vi danner en felles Internett-tjeneste hvor vanlige folk kan gå inn å følge med på hva som skjer i børs-, obligasjons- og verdipapirmarkedet. Om dette blir en realtime-tjeneste er uvisst ettersom ingen ting foreløpig er klart. Uansett ville en slik tjeneste være positiv ettersom nordmenn blir stadig mere interessert i det økonomiske liv på børsplan, sier Østby til Dagens Telecom.

Klart ved årsskiftet
Idriftsettelse av «Telia-nettverket» er planlagt avsluttet ved årsskiftet.

Selskapene regner med at alle aktuelle brukere vil være koplet opp i løpet av første halvår 1998.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse