Pedersen, Steinar.gif

Annonse


Telemed kan halvere sykehuskøen

Pedersen, Steinar.gifSteinar Pedersen er avdelingsleder ved Telemedisinsk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø. Uttalelsen kom under et foredrag i forbindelse med Teknologidagene i Bergen torsdag.

Unødvendige innleggelser
– Svært mange av dagens sykehusinnleggelser er egentlig unødvendige, hevder Pedersen. Pasienten blir innlagt på grunn av mistanker om at noe er galt. Ved nærmere utredning på sykehuset viser det seg at pasienten likevel ikke er syk.

– Med et fullt utbygget telemedisinnettverk, vil storparten av de unødvendige innleggelsene kunne unngås. Ved hjelp av en videokonsultasjon vil spesialisten kunne skjelne mellom dem som virkelig trenger innleggelse, og dem som ikke gjør det, hevder Pedersen.

Undervisning
Men sykehusspesialistene vil ikke måtte koples inn i alle situasjoner. Det undervisningsopplegget som allmennpraktikerne gjennomgår før telemedisinløsningene blir tatt i bruk, vil sette de lokale legene i stand til å vurdere alvoret i situasjonen, i langt større grad enn i dag, sier Pedersen på bakgrunn av erfaringene fra Nord-Norge.

Krever mer
– De pasientene som til sist legges inn på sykehuset på bakgrunn av funn gjort i en videokonsultasjon, vil til gjengjeld stille langt større krav til behandling, sier avdelingslederen ved Telemedisinsk avdeling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse