Anne Tollerud

Annonse


Mobilen tar av i Østerrike

Anne Tollerud– Om ti år, eller tidligere, skal Connect Austria ha en markedsandel på 30 prosent av mobilmarkedet i Østerrike. Med åtte millioner innbyggere er Østerrike et enormt marked å gå inn i, sier teknisk direktør Sjur Malm i Connect Austria til Dagens Telecom.

Må øke penetrasjonen
– Østerrike har i dag et mobilmarked på omtrent 10 prosent av befolkningen. Vi ser at mobilmarkedet er i vekst, og regner med at Connect Austria vil bidra til å øke konkurransen og utbredelsen av mobiltelefoni i Østerrike, sier Malm.

Mobilmarkedet i Østerrike og Europa ventes å følger den trenden som vi ser i Skandinavia, som allerede i dag har rundt 30 prosent mobilpenetrasjon. Mobilmarkedet kan om få år komme opp i 40 prosent av befolkningen, det vil si rundt tre millioner mobilkunder i Østerrike.

Connect Austria kan dermed få en million moiblkunder hvis de klarer målet om å ta en tredjedel av markedet.

Annonse
Landsdekkende
– Connect Austria er nasjonal mobiloperatør, og skal bygge ut et landsdekkende DCS-1800 nett. Vi har tre år på oss som eneste DCS-1800 operatør og må utnytte tiden godt. Allerede i løpet av neste år skal de første delene av nettet være operativt, sier Malm til Dagens Telecom.

Den østerriske mobiloperatøren har gode kort på hånda. Med seg har de engelske Orange som har meget god kompetanse på utbygging av DCS-1800 nett. Orange har allerede rundt en millon kunder i sitt hjemmemarked.

Dårlig dekning
– Det er oppegående mobiloperatører vi skal konkurrere med her i Østerrike. Men foreløpig utnytter de to operatørene GSM-frekvensene dårlig, sier Malm.

Østerrike har i dag to mobiloperatører på GSM-900 frekvensen. Det er det statlige televerkets mobilselskap Mobilkom og den mindre konkurrenten Max mobil. Dagens Telecom har erfart at dekningen ikke er av beste kvalitet, og mobilkundene opplever til stadighet at deres samtaler blir brutt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse