Johansen, Tore

Annonse


Storkontrakt til Teleplan

Johansen, Tore– Dette er en meget stor kontrakt for oss, og den omfatter også mulighet for utvidelse. Men det blir det først tatt stilling til når denne kontrakten nærmer seg slutten om 15 måneder, sier administrasjonssjef Tore Johansen i Teleplan til Dagens Telecom.

Telenor-samarbeid
– Teleplan har et strategisk samarbeid med Telenor i Norge, og vi vil benytte deres tunge kompetanse innen mobilutbygging i dette oppdraget, sier Johansen.

Hoveddelene av oppdraget gjelder fastlinjedelen av det nye mobilnettet, men Teleplan har selv bred erfaring fra mobilutbygging, blant annet fra utbyggingen av NetComs mobilnett i Norge.

Konsulenter
– Teleplan skal planlegge og dimensjonere nettet, samt instruere og følge opp utstyrsleverandører og entreprenører. Konsulentselskapet skal også stå for opplæring slik at operatørens eget personell kan overta etter at oppdraget er avsluttet, sier Johansen til Dagens Telecom.

Annonse


Teleplan skal i første omgang ha rundt 30 konsulenter i Connect Austria for utbyggingen av DCS-1800 mobilnettet i Østerrike. I løpet av de 15 månedene oppdraget varer, vil antall konsulenter variere mellom 20 og 50 etter behov, opplyser Johansen.

Dobler teleomsetningen
Avtalen med Connect Austria gjør at Teleplan dobler sin Norgesbaserte telematikkomsetning neste år. I 1996 omsatte selskapet for 133 millioner kroner totalt.

Telecom Revy nummer 35 vil ha en større artikkel om Teleplans oppdrag i Østerrike.

Annonse