Arkiv

Annonse


Håkonsen ut av Global One

ArkivHåkonsen er den tredje og siste av de opprinnelige «Global One-gründerne» som har sagt opp sin stilling på meget kort tid.

Markedssjef John Kolsvik begynte 1. august i El Tele AS. 20. august ble det kjent at også adm. direktør Stein Erik Larsen hadde sagt opp sin stilling. To dager etter var han ute av lokalene til Global One, ettersom han ville bli en fremtidig konkurrent med sitt nye selskap, det kanadiske Teleglobe.

Kun seks uker
Daværende markedssjef Mette Håkonsen ble for seks uker siden konstituert som adm. direktør i Global One i Norge. I forrige uke fikk Dagens Telecom rede på at Håkonsen var tilbudt den faste direktør-stillingen, men at hun ville ha betenkningstid.

Flere kilder i og utenfor Global One-organisasjonen bekrefter at Håkonsen har sagt nei til jobbtilbudet.

Annonse
Går til tidligere sjef
Dagens Telecom kan i dag avsløre at hun istedet velger å gå til sin gamle sjef, Stein Erik Larsen i Teleglobe. Selskapet er nå under etablering. Håkonsen og Larsen har jobbet sammen siden 1990-91 i daværende Sprint.

Mette Håkonsen, som er datter av visekonsensjef Ole Petter Håkonsen i Telenor, blir nå ansatt som nummer to i Teleglobe og får tittelen Country Manager for Norge.

Nordisk organisasjon
Teleglobe satser nemlig på å bygge opp en nordisk organisasjon som skal tilby utenlandstelefoni og aksess til Internett. Etter det Dagens Telecom erfarer vil selskapet ikke drive som en ren Internett-leverandør.

Hovedkontor i Norge
Det nordiske hovedkontoret til Teleglobe blir sannsynligvis liggende i Asker eller Sandvika-området. Selskapet har lignende utenlandskontorer i London, Frankfurt, Singapore og Hong Kong. Det er derfor svært overraskende at Teleglobe, som er verdens tredje største internasjonale tele-carrier, nå vil satse såpass stort på det norske og nordiske markedet.

Stor på fiberkabler
Teleglobe er det kanadiske motstykket til den norske monopolisten Telenor. Selskapet har eierandeler i omtrent 100 internasjonale fiberoptiske kabler, og det er denne kapasiteten selskapet nå ønsker å legge ut til det nordiske markedet.

Håkonsen blir «landslagsjef»
Selskapet vil være på «lufta» i løpet første kvartal neste år med bedriftsløsninger. Etterhvert er det ventet at Teleglobe i Norge også vil tilby tjenester til privatmarkedet.

Etter det Dagens Telecom erfarer vil de ved årsskiftet være omtrent åtte ansatte, deriblant Mette Håkonsen som blir «landslagssjef» for Teleglobes norske satsing.

Positivt overrasket
Folk som kjenner Stein Erik Larsen og Mette Håkonsen blir positivt overrasket over at Håkonsen nå velger Teleglobe i stedet for å bli i Global One.

Håkonsen og Larsen var to av tre i ledergruppa i Global One som gikk inn for at selskapet skulle starte å drive med Internett-virksomhet.

Sterke motsetninger
Etter det Dagens Telecom erfarer var det sterke motsetninger i den daværende ledergruppa, ettersom John Kolsvik var imot Internett-satsingen og i stedet ville at selskapet skulle være en ren teleoperatør, noe selskapet i utgangspunktet hadde startet med.

Ble overstyrt
Årsaken til at de tre opprinnelige «Global One-gründerne» nå snart er helt ute av selskapet, er også i stor grad at de har vært overstyrt av den internasjonale konsernledelsen i Brussel.

Fikk på ny munnkurv
Mandag ble Dagens Telecom invitert til et møte der Global One skulle presentere en relativt liten, men strategisk viktig kontrakt, med en ikke kjent telekomleverandør. Møtet ble plutselig avlyst på grunn av at Mette Håkonsen og resten av den norske Global One-ledelsen fikk munnkurv av hovedkontoret i Brussel.

Liten reel makt
Dagens Telecom er kjent med at selskapet det siste året har fått en rekke lignende ordrer fra Global Ones internasjonale hovedkontor.

Overstyring og liten reel makt kan derfor være en medvirkende årsak til at Mette Håkonsen nå har sagt opp jobben i Global One, etter å ha vært konstituert norsk direktør i kun seks uker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse