Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Eksplosivt båndbreddebehov

MÜNCHEN: Økt båndbredde vil komme raskere enn ventet, mener Eric Cotmann (bildet) og Compaq Microcom. De henviser til at krav om økt båndbredde vil eksplodere etter hvert som kommunikasjon og nettverk blir mer viktig.

Jan Erik Range
– Vi vil få en migrasjon til raskere nettverk og det er en utvikling som vil skje hurtigere enn vi hadde tenkt oss, sier markedsdirektør Eric Cotmann i Compaq Microcom.

Han sammenligner med utviklingen i databransjen.

– Til tider kan det virke nesten som en konspirasjon. Hver gang Intel har laget en raskere prosessor, så lager Microsoft et tyngre program, som igjen fører til behov for raskere prosessorer. Den samme utviklingen gjør seg gjeldende når det gjelder kommunikasjon.

Ikke noe valg
Så svaret på dagens utfordringer blir: – Vi må utvide våre nettverk, vi har ikke noe valg hvis vi skal fortsette å arbeide. Og vi kan bare spørre hvilken belastning vi kan vente på nettet når det blir utbredt med overføringer av video?

Alternative teknologier
Cotmann mener at å bruke «Fast Internett» er et riktig skritt, men at teknologien ikke er sterk nok.

– Veksten vil komme raskere enn det vi i utgangspunktet har trodd. Dette vil tvinge fram forandringer. Vi regner med at kunden ønsker å beholde det utstyret han allerede har investert i, og han ønsker heller ikke å forandre all programvare. Det koster for mye, dataavdelingene ønsker heller ikke å lære nye systemer for å gjøre de samme tingene.

Åpen standard
Teknologier som kan være et alternativ er ATM, FDDI og Fast Ethernet. Cotmann mener Fast Ethernet kan være teknologien som vinner.

– Til forskjell fra ATM er det en standardisering når det gjelder servere. Og vi ønsker å satse på en standardisert teknologi. Og vi ser også at nye forslag går raskt gjennom standardiseringskomiteene.

Nettverk
– Jeg kunne ønsket at vi kunne bruke ATM overalt, men det blir trolig for dyrt til å brukes på arbeidsstasjoner, sier Patrick LeLorieux som er europasjef for Compaqs avdeling for kommunikasjon.

– Hvordan vi integrerer kommunikasjonen mellom Internett og Intranett er viktig, sier Cotmann. I dag har vi forskjellige nettverk med flere forskjellige teknologiske løsninger. Internettserveren bruker ofte Unix, Intranettservereren Windows NT og på den enkelte datamaskin gjerne Windows 95 eller Windows 3.1. Det er en fordel at alt integreres i et nett. I stedet for at det tenkes på teknologiske løsninger, så foretrekker jeg at folk tenker på en boks, og at vi leverer innholdet i boksen.
Annonse