Annonse


Telenor bygger Trondheim

Telenor skal sette opp et nytt administrasjonsbygg, som skal bygges i tilknytning til det eksisterende Telenor-bygget på Tyholt i Trondheim

Selskapet satser nå på en begrenset anbudskonkurranse for å prekvalifisere entreprenører som er interessert i å ta hele entreprisen.

Kostnaden er anslått til å bli i størrelsesorden 150 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse