Annonse


Annonseråd på web

– Det hersker i dag stor usikkerhet rundt det å utnytte internett som annonsemedium”, sier produktsjef Tonje S.Wollen.

Ny trend
– Logoannonser linket til egne web-sider er på vei ut og trenden går mot mer kampanjerettede, salgsutløsende annonser. Større bannere vil overta for de små modulannonsene og andre mer nyanserte former for annonsering og markedsføring er på full fart inn i markedet. Internett som markedsføringskanal er helt unik. Jeg tenker da på muligheten for interaktivitet og direkte transaksjoner, sier Tonje S. Wollen.

Media Online er datterselskapet til New Media Science Multimedia ASA, som tilbyr rådgivning og produksjon av Internettløsninger. Media Online har kompetanse på rådgivnings- og forhandlingssiden.