Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Resepten blir elektronisk

TELEGRAM: Nå kan legen sende resepten på medisinene du trenger direkte til apoteket – papirløst. Den elektroniske overføring øker sikkerheten og korter ventetiden.

Du slipper lange ventetider på apoteket,. Samtidig øker tryggheten ved at personlige opplysninger ikke kommer på avveie. Dette er resultatet av et prosjekt Norges forskningsråd har gjennomført om elektronisk overføring av sensitive opplysninger i helsesektoren. Systemet kan brukes til for eksempel elektroniske resepter.

Kryptert
Elektroniske resepter lar seg ikke forfalske. Informasjonen er nemlig kryptert slik at den kun er leselig for en navngitt mottaker. Det brukes smartkort til å signere, verifisere og kryptere meldingene.

Automatisk lagring
Dermed kan personalet på apoteket gjøre i stand medisinene allrede før pasienten kommer. Personalet slipper dessuten å registrere data om pasient og medisin på nytt for hver resept ettersom opplysningene automatisk blir lagt inn i apoteksystemet.
Annonse