Hope, Einar

Annonse


Overbelastes av Telenor-klager

Hope, EinarTeleliberaliseringen gjør at Telenor anmeldes av en rekke konkurrenter. Konkurransetilsynet og Post- og Teletilsynet overbelastes av klagesaker som skal behandles raskt. Etatene har problemer med å behandle sakene med dagens bemanning uten kraftige omfordeling av ressurser.

Nye stillinger
Er det behov for flere nye stillinger?

– Ja, det kan vi jo svare bekreftende på, sier konkurransetilsynets direktør Einar Hope til Dagens Telecom.

– Situasjonen nå i relasjon til de saker som kommer opp, er vanskelig. Hvilken situasjon som vil oppstå etter 1. januar 1998 har vi ikke så godt grunnlag for å vurdere. Her vil arbeidsdelingen mellom oss og Post og teletilsynet være av stor betydning.

Annonse
Omfordeling
Men er det mulig å løse det akutte problemet ved å flytte personer mellom avdelingene?

– Vi har ikke full fleksibilitet når det gjelder å sette inn nye saksbehandlere, sier Hope.

En grunn til dette er at opplæring på spesialområder er nødvendig først. Hope er bekymret for resurssituasjonen på kort sikt. På lengre sikt vil mye avhenge av hvilke endringer som kommer i den nye teleloven.

Post og Teletilsynet
– Det er en topp som vil strekke seg fra nå og ut i det nye året. Det kommer mange nye operatører og aktører inn i markedet. Vi er pålagt å følge med i utviklingen, registrere aktiviteten og veilede operatørene som kommer inn med hensyn til våre forskrifter og det regelverk vi administrerer, sier direktør Odd Hestad i Post og Teletilsynets kontrollavdeling.

Overtid
– Det er ikke så lett å regulere personressursene i forhold til arbeidsbelastningen. Så vi må regne med å jobbe en del overtid i stedet for å ansette personer som vi kunne ha ønsket oss, sier Hestad.

Post og teletilsynet er også belastet i samme periode med at det skal utformes en del forskrifter, blant annet når det gjelder Kabel-TV. De skal også utforme forskrifter for autorisering av installatører når det gjelder radio, TV og kabelTV.

Prioritering
– Ja, det er klart det går med mye overtid i denne perioden, sier seksjonssjef Arve Kvåle i Konkurransetilsynet.

Det går til en viss grad an å omdisponere fra andre områder. Men det sier seg selv at når man nå må prioritere teleområdet, så er det andre områder det går ut over, sier Kvåle.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse