Arkiv

Annonse


3Com Norge dobler

ArkivLeveransene til Oslo Hovedflyplass Gardermoen, Siemens Norge og Forsvaret er eksempler på dette.

– 3Coms nye struktur, markedsledende teknologi og produkter, samt satsing på konsumentmarkedet med U.S. Robotics modemer, gjør at vi ser svært lyst på fremtiden. Vekst i tradisjonelle markeder og satsing på nye områder vil gi oss et løft inn i 1998, sier Vidar Sandanger, ansvarlig for enterprise-produkter i 3Com Norge.

28% økning i verden
Sammenslåingen av 3Com og U.S. Robotics har allerede vist seg å gi resultater, med ny omsetningsrekord på 1,6 milliarder dollar første kvartal. Dette er en økning på 28 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor, melder 3Com.

– Sammenslåingen av 3Com og U.S. Robotics har startet fantastisk bra. Vårt første kvartal som ett forenet selskap har ledet til økte markedsandeler og bedre marginer, sier Eric Benhamou, 3Coms CEO.

Annonse
Ny norsk organisasjon
«Nye 3Com», resultatet av fusjonen med U.S. Robotics, er nå blitt verdens største kommunikasjons/nettverks-leverandør, og selskapet har benyttet anledningen til en relativt omfattende organisasjonsendring på verdensbasis.

3Com Norge rapporterer som tidligere til 3Com Nordic i Stockholm, og er i dag organisert rundt de tre avdelingene Enterprise ledet av Vidar Sandanger, Client Access, ledet av Espen Behring og Carrier, hvor en ny person er på vei inn som leder.

Flere produktområder og markeder overlappes i denne strukturen, slik at 3Com Norge vil fremstå som en samlet enhet utad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse