Annonse


Krisepsykiater for teleansatte

Fagforeningen forutser et jordskred med psykiske problemer etter hvert som ansatte mister jobben sin, skriver næringsavisen Børsen.

– Forbundet vil også tilby hjelp fra psykologer og økonomer som har erfaringer fra andre masseoppsigelser de siste årene, sier faglig sekretær Karl Høst ved Telekommunikasjonsforbundets avdeling i Århus.

Første oppgave blir å lage nettverk for gjensidig støtte. Forbundet vil også tilby hjelp til dem som beholder jobben, da de regner med at disse også vil få problemer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse