AustAgder.gif

Annonse


GSM-nytt i Aust-Agder

AustAgder.gif– Veien fra Skarestrand til RV 409 med boliger og hytter i nærheten har nå fått bedre GSM-forhold, opplyser informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Arendal

NetCom har satt opp en ny GSM-basestasjon ved Stoa. Denne gir bedre dekning til industriområdet Stoa og Myrene, samt nærliggende boligområder og RV 42 mellom Arendal sentrum og Assævannet.

Evje og Hornnes

Annonse
Telenor Mobil gir nå bedre GSM-forhold til Gutestad og langs fylkesvei 306 fra Evje til Gautestad.

Grimstad

NetCom har utbedret GSM-dekningen i Grimstad sentrum.

Lillesand

GSM-dekningen fra NetCom er utbedret i Lillesand sentrum. En ny basestasjon ved Kvåsefjorden gir bedre GSM-forhold til bolig- og hytteområdet ved Ulvøysund, Skottevik Camping og Kvåsefjorden.

Vegårshei

Telenor Mobil har utbedret GSM-dekningen for tettstedet Vegårshei sammen med deler av RV 414, 416 og 417.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse