Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tar forbrytere med TETRA

OSLO: Det nederlandske politiet er i ferd med å teste sitt nye digitale radionett. TETRA-nettverket er i første omgang installert i Utrecht. I Norge tas det første TETRA-nettet i bruk til neste år.

Blålys
Det er Tele Danmark som har levert TETRA-nettverket med utstyr fra Nokia. For videre utbygging vil også Motorola, Simoco og OTE komme inn som leverandører.

Sikkert nett
TETRA er en europeisk standard for lukkede digitale radionett. Systemet egner seg spesielt for politi, helse og andre nødtjenester. I Norge er det opprettet et eget TETRA-forum, hvor blant annet Forsvaret og Justisdepartementet er med.

Oslo Energi Tele starter prøvedrift for sitt nye TETRA-nett rett over årsskiftet med Oslo Sporveier som første kunde. Også Gardermobanen skal bruke TETRA for radiokommunikasjon.
Annonse
Stikkord: Mobil