IN-tøbbel

Annonse


Internett Norge hangler videre

IN-tøbbelDa frilansjournalisten Per Henriksen tirsdag ville hente e-posten fra sin postkasse hos Internet Norge, fikk han ingen kontakt med Internett-leverandøren. Telefonen fungerte heller ikke: –Nummeret er uten forbindelse, svarte Telenors telefonsvarer.

– Vi hadde hardwareproblemer i Oslo, sier Jan Andre Midtskogen hos IN til Dagens Telecom og råder Henriksen til å logge seg på via nodene i Bergen eller Lakselv.

Trivelig driftsstans?
IN kaller seg «Norges triveligste Internett-leverandør», men deres driftsmeldinger tyder derimot på turbulens: Store problemer med modempoolen i Oslo, Store problemer med internett-tilgangen, News serveren ute av drift, Ny fastlinje, Bytte av adresser, DNS’en vil være ustabil, Bergens noden blir ustabil, Internetforbindelsen ute av drift, osv.

Hardt presset
– IN er hardt presset, sier prosjektleder Atle Haugen hos Telia Internett. – Ansatte har sluttet. Abonnenter har sluttet pga. de tekniske problemene. Telenor har stengt telefonlinjer og hovedaksesslinjer fordi betaling har uteblitt. IN har problemer med å få levert hardware. Det smuldrer opp litt etter litt. Det er bare et tidsspørsmål før de må oppgi sine tjenester, sier Haugen.

Annonse
Avtale med Telia
Atle Haugen har vært ansvarlig for en gjeldssaneringsavtale Telia tidligere i år inngikk med IN. – Avtalen skulle hjelpe dem med å bli kvitt sine største utgiftsposter, mot at vi tilførte milder. Kort etter oppdaget vi at de motarbeidet avtalen, sier Atle Haugen.

I midten av juli sendte Telia et brev til abonnentene der de tilbød seg å overta aksessen.

Krig i juli
– Brevet var i pakt med det vi hadde avtalt. Til tross for dette, sendte IN umiddelbart ut en kontramelding, sier Atle Haugen.

– Kontinuerlige likviditetsproblemer er bakgrunnen for avtalen med Telia, sier styreformann John Midtskogen hos IN. – Men da Telia forsøkte å kuppe oss i juli, ble det krig. De store Internett-leverandørene plager oss små fordi de er så hypne på markedsandeler.

Mye spetakkel
– Det har vært mye spetakkel. Nå er kundedatabasen realisert, selskapet refinansiert og i løpet av uka regner jeg med at en forliksavtale med Teila vil være klar, sier Midtskogen.

– Vil Telia overta privatabonnentene?

– Nei, det gjør de neppe, sier Midtskogen som opplyser at IN har 3950 privat- og 300 bedriftskunder.

Avtale denne uka
Avtalen mellom Telia og IN gjelder 2500 privatabonnenter. Atle Haugen synes Midtskogens anslag på 3950 abonnenter er ”noe søkt”.

– Vi prøver å komme fram til en minnelig ordning som i hovedsak gjennomfører den opprinnelige avtalen uten at kundene blir skadelidende. Vi avventer nå ytterligere informasjon fra IN, sier Haugen.

– Jeg bryr meg ikke om hvem som leverer aksessen, bare jeg får e-posten min, sier frilansjournalist Per Henriksen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse