Annonse


IT redder Bygde-Norge?

Å synliggjøre moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi som et aktivt verktøy til å utvikle ny næringsvirksomhet i Bygde-Norge, er målsettingen med prosjektet “IT og bygdeutvikling” som landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane startet i slutten av august.

Respons
Tiltaket har vakt interesse blant lokale krefter med kunnskaper og initiativ. En knapp måned etter oppstarten, er kontaktperson Geirmund Dvergsdal ved fylkesmannens kontor godt fornøyd med responsen:

– 8-10 potensielle nyetablerere har hittil kommet med tilbakemelding om at de ønsker å delta. Produksjon av hjemmesider og grafisk design er blant de lokale spesialitetene, i følge Dvergsdal.

Kartlegge
Å kartlegge IT-baserte etableringer i Sogn og Fjordane og i tilgrensende områder i nabofylkene; Hordaland, Møre og Romsdal og Oppland, er første delmål i prosjektet.

Annonse


Etablering av produksjonssamarbeid for nyetablerte bedrifter i samme bransje vil bli neste tiltak. Sannsynlig vil man også kunne oppnå stordriftsfordeler, for eksempel i innkjøpssammenheng.

Kvinner
Kvinner vil være en særlig målgruppe for prosjektet. I fylket er det i gang flere prosjekter med kvinner og IT som tema. Erfaringene fra disse vil nå bli samlet og formidlet videre.

– Kvinner har så langt ikke vist særlig interesse for teknologien. Dette gjenspeiles også i skolesammenheng. I Eid kommune forsøker vi derfor å få i stand en egen IT-dag for kvinner, sier kontaktpersonen.