Rugaas, Bendik 2

Annonse


Bondevik jakter på ny IT-minister

Rugaas, Bendik 2Rett etter at Jagland-regjeringens avgang syntes klar i natt, startet kampen om hvem som skal overta. Kjell Magne Bondevik sa at han vil kontakte Senterpartiet og Venstre for å forhandle om dannelsen av en sentrumsregjering. Dette ble kjent under partilederdebatten.

Ingen utmerker seg
Det er ingen av politikerne i sentrumspartiene som åpenbart utmerker seg til jobben som ny IT-minister eller samferdselsminister. Derfor tror Dagens Telecom at vi går svært spennende tider i møte etter det dramatiske stortingsvalget i natt.

Politisk kaos
Dermed våkner Norge tirsdag morgen opp til et politisk kaos. Dette er blant annet IT- og telenæringen ikke er tjent med. Spesielt med henblikk på at det nå er kun få måneder igjen til avmonopoliseringen av det norske telemarkedet.

Den norske kronekursen falt litt i natt som følge av valget. Det er også ventet uro i aksjemarkedet etter at det ble kjent at Jagland-regjeringen vil gå av.

Annonse
Handlingsrammet
Stikkordmessig vil nåværende IT-minister Bendik Rugaas bli husket som bibliotekaren som hadde klare IT-ambisjoner, men som dessverre ble litt for handlingslammet i «det norske huset» til statsminister Torbjørn Jagland. Bendik Rugaas hadde også en sentral rolle i forbindelse med tomtekjøpet til Telenor på Fornebu hvor det også planlegges et nasjonalt IT-senter.

Prøver seg på nytt?
Dagens Telecom merker seg at statsminister Torbjørn Jagland i natt uttalte:

– Vi kommer igjen!

Dette var den første klare erkjennelse av at makten var tapt for denne omgang.

Til tross for dette virker det som Jagland har ambisjoner om å prøve å komme tilbake i regjeringsposisjon. Statsministeren sa indirekte at han ikke har tro på en sentrumsregjering og at disse partiene ikke vil klare å holde på makten lenge.

Usikkert for Rugaas og Rønbeck
I tilfelle dette skjer, er det stor usikkerhet i pressekretser om Jagland på ny vil velge Bendik Rugaas til IT-minister og Sissel Rønbeck til samferdselsminister. Sistnevnte har ovenfor den norske telenæringen vært tilbakeholden og «anonym».

Dagens Telecom vil utover tirsdagen komme med IT-næringens kommentarer til det oppsiktsvekkende stortingsvalget.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse