Annonse


ABB styrker IT-divisjonen

Hans Nordby (48) er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole. Han har hatt stillinger i Forsvarets Forskningsinstitutt, Televerkets Forskningsinstitutt og Norbitco. Sistnevnte er et datterselskap av Norsk Kabel (nå ABB-selskap).

Nordby har også ledet Kommunikasjonsdivisjonen i ABB Norsk Kabel. Siden 1990 har han vært divisjonsdirektør i Kraftkabeldivisjonen hos ABB Norsk Kabel.

Erlend D. Bjørntvedt (28) begynner som controller 1. desember. Han har i dag tilsvarende stilling hos Blue Dress, hvor han i 1994 ble ansatt etter siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse