Annonse


Danskene kjøper seg selv

– En god avtale for alle parter. Styret er tilfreds med at et strukturproblem for Tele Danmark er blitt løst på en tilfredsstillende måte, sier selskapets administrerende direktør Hans Würtzen i en kommentar.

– Selskapet har notert seg at staten har besluttet å selge resten av sine aksjer senere. Dette ligger i forlengelse av liberaliseringen av teleområdet og svarer til en utvikling som også skjer internasjonalt. Den viser, at statene – omenn i forskjellig takt – avvikler sitt eierskap til teleoperatørene og konsentrerer seg om oppgaven som lovgiver og regulatør av markedet, sier WŸrtzen.