Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Surf i turbohastighet

BERLIN: Med en digital satellitt-mottaker og parabolantenna rettet mot en av Eutelsats satellitter, kan du surfe med turbohastighet. Ditt kall ut på weben skjer via det landbaserte telenettet, mens de data du mottar blir overført via satellitt inntil hundre ganger raskere enn ved modemtilknytning.

At den samme parabolen og satellittmottakeren som brukes til å ta inn TV-programmer nå kan brukes til surfing på Internett, fikk Dagens Telecoms utsendte medarbeider demonstrert på Funkausstellung i Berlin.

Standarder
Eutelsat tilbyr som første operatør i Europa PC-basert interaktiv tilgang til multimedia og Internett via satellitt. Deres satellitter kan nå håndtere både DVB (Digital Video Broadcasting) og TCP-IP-protokoller.

Overføring skjer svært raskt. Det loves bredbåndkommunikasjon med hastigheter på opp mot 25 Mbps. Dette er adskillig raskere enn andre kommunikasjonsløsninger beregnet på privatmarkedet.

Brukergrupper
Brukergruppen for Internett-aksess via satellitt er i følge Eutelsat ikke bare privatmarkedet. Eutelsat gjør regning med at bedrifter med spredt lokalisering vil være interessert i å bruke satellittkommunikasjon som en del av sin intranettløsning.

Øvrige brukergrupper er opplæingsinstitusjoner som ønsker å dele bibliotek og tilby interaktiv fjernopplæring.

I tillegg kommer tunge Internett-brukere som ikke liker å vente for lenge på nedlasting av materiale fra nettet og husholdninger i områder hvor det ordinære telenettet har for dårlig kapasitet.

Eutelsat
Eutelsat er representert i Norge, i likhet med 45 andre Europeiske land. Deres satellittnett består av åtte satellitter i geostasjonær bane, det vil si at de står i et fast punkt i forhold til jordoverflata.

Eutelsats satellitter benyttes også av 15.000 kjøretøyer i transportbransjen til overføring av bilens posisjon, dataassistert transportdirigering og meldingsformidling.

Annonse