friidrett

Annonse


Telia tilbyr fjerntrening

friidrettKonseptet bygger på PC-basert bildetelefoni og kan lett overføres til norske forhold. Det hele startet opp som et utviklingsprosjekt mellom idrettsklubben Tranås AIK og Telia Promotor AB – innenfor rammen av Telias ‘Demotel-program’.

Teknikk-spredende
Ulf Olsson i Telia Promotor AB, sier at hensikten med Demotel-programmet er å skape ‘IT-visjoner i virkeligheten’ sammen med kundene.

– Et krav til slike prosjekter er at de skal være teknikk-spredende, snarere enn teknikk-utviklende. Prosjektene bør også kunne medvirke til høyere produktivitet, økt effektivitet, samt gi de samarbeidende parter nye utviklingsmuligheter.

Topptrening på landsbygda
Mange av dagens unge idrettstalenter kan og vil, videreutvikle seg til elitenivå, men på landsbygden er gjerne treningsmulighetene for dårlige. Gjennom Telias nye konsept for fjerntrening vil fremtidens landsungdommer kunne unngå det vanskelige valget mellom å legge sine elite-ambisjoner på hyllen – eller å flytte fra hjemstedet.

Annonse
Gjennom PC-basert bildetelefoni kan ungdommene – og deres lokale trenere behandles (les forbedres) gjennom fast kontakt med en elitetrener innen idrettsgrener fra Idrettshøyskolen, eller fra idrettsgymnasene rundt om i landet.

Flere anvendelsesområder
Systemet er lett å utvikle og så generelt at det kan tilpasses de fleste idrettsgrener.

Den tekniske løsningen krever visse investeringer, men disse er lave sammenlignet med fordelene. Er det en kommune som står for innkjøpet, kan utstyret også utnyttes til annet enn idrett, som f.eks. til andre typer av distanseutdannelse.

Elitetrening
Fjerntreningen innebærer at ulike treningsmomenter filmes på hjemstedet med digital video. Deretter sendes den digitale videoen via telenettet til elitetreneren Treneren analyserer deretter materialet og klipper ut de bildene som best illustrerer de momenter han vil ta opp til diskusjon.

Bildene legger treneren opp i et ‘whiteboard’ på sin dataskjerm, og med et tegneverktøy kan han markere direkte i bildene hvordan for eksempel en sats eller stilling bør korrigeres.

Hvor som helst
Rent teknisk kan konseptet benyttes hvor som helst. Elitetreneren kan derfor ha adaptere på flere steder og ‘treffe’ sine elever regelmessig.

Konseptet gir ikke bare fordeler for den lokale ungdommen, men er samtidig med på å ‘oppgradere’ kunnskapen til de lokale trenerne. Disse får større kunnskaper, noe som ellers ville ha kostet tid og lange reiser – samt mye penger.

Også skadebehandling
Treningskonseptet gir også foreldrene større muligheter til å få innsikt i sine håpefulles treningsmiljø, samt bedre informasjon om hvordan de best kan støtte dem. En annen fordel med konseptet er at det også kan brukes for fjernbehandling av idrettskader.

Alt i alt oppnår man derfor både en kvalitetsøkning og et økt engasjement i det lokale idrettslivet, som i sin tur vil få positiv innvirkning på samfunnsutviklingen på landsbygda.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse