Annonse


Nytt service- og supportlag

Det fusjonerte selskapet fortsetter virksomheten under navnet InfoCare. Målet er å bli en sentral leverandør av tjenester i den kommende bransjen som IT-næringen nylig har døpt Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi (IKT).

Det fusjonerte selskapet vil få omlag 280 medarbeidere og en omsetning i størrelsesordenen 200 millioner kroner i 1997.

Fusjonen skal være formelt gjennomført i midten av desember, melder InfoCare.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse