Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nytt service- og supportlag

TELEGRAM: Selskapene InfoCare, Tele-Engeneering og ATV Elektronikkservice er nå fusjonert, med InfoCare som det overtakende selskapet.

Det fusjonerte selskapet fortsetter virksomheten under navnet InfoCare. Målet er å bli en sentral leverandør av tjenester i den kommende bransjen som IT-næringen nylig har døpt Informasjons- og Kommunikasjons Teknologi (IKT).

Det fusjonerte selskapet vil få omlag 280 medarbeidere og en omsetning i størrelsesordenen 200 millioner kroner i 1997.

Fusjonen skal være formelt gjennomført i midten av desember, melder InfoCare.
Annonse