Telemedisin

Annonse


Flere leger bruker data

TelemedisinTilsvarende systemløsninger, beregnet for å håntere sykehusenes komplekse informasjonsbehov var mangelvare inntil SNI fikk DocuLive EPR 4.0 leveringsklart for noen dager siden.

Integrasjon
DocuLive håndterer foreløpig grunnleggende funksjoner vedrørende registrering og innhenting av klinisk pasientinformasjon.

Systemet er integrert mot sykehusenes eksisterende pasientadministrasjonssystemer, og mot SNIs egen patologiløsning.

Bestilling og svar
DocuLive vil i neste omgang bli supplert med moduler for bestilling, for eksempel av operasjoner, medisiner og blodprøver, og for registrering av svar på bestillingene. Denne etterlengtede funksjonaliteten skal være klar neste vår, opplyser seniorkonsulent Anngunn Feet i SNI til Dagens Telecom.

Annonse


Markedsleder
Med DocuLive er SNI blitt norsk markedsleder innen elektroniske sykehusjournaler. 45 prosent av norske sykehusleger og sykepleiere bruker systemet.

– Informasjon om pasientene i 36 prosent av samtlige norske sykehussenger skal lageres i systemet, sier markedssjef Egil Hjelmen i SNI.

To års utvikling
Det var våren 1995 at de fem regionsykehusene inngikk avtale med Siemens Nixdorf Informasjonssystemer om utvikling av en elektroniske pasientjournal som kunne håndtere sykehusenes komplekse informasjonsbehov.

Annonse