Arkkv

Annonse


Status Quo for Alcatel

Arkkv– Jeg er tilfreds med resultatet av vår løpende drift, sier konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel STK. Halvårsresultat som ble lagt frem torsdag ettermiddag viser at Alcatel STKs samlede driftsinntekter gikk ned fra 1.996 millioner kroner i 1996 til 1.910 millioner første halvår i år.

Tjente på salg
Resultatøkningen er hovedsakelig en følge av at konsernet solgte Alcatel Kitron 1. januar, og noe senere deler av eiendommen på Økern i Oslo. Salgene ga et resultat på totalt 160 millioner kroner.

Resultatet før skatt ville blitt redusert fra 257 til 97 millioner kroner uten disse salgsinntektene, og dermed på nivå med 1996-resultatet på 101 millioner kroner.

Svekket ordretilgang
Konsernets ordretilgang ved utløpet av første halvår ble redusert med hele 596 millioner kroner, fra 2.478 millioner kroner i 1996, til 1.882 millioner ved utløpet av første halvår i år. Nedgangen skyldes hovedsakelig svikt på kabelsiden.

Annonse


– Jeg er bekymret for tilgangen av ordre på kabel, som er lavere enn ønsket, sier Aamodt. Årsaken er blant annet at Alcatel Kabel Norge i vinter tapte anbudet på produksjon av den såkalte Nordsjøkabelen mellom Norge og Nederland, melder Newswire.

Nye anbud
Alcatel har nå lagt inn tilbud på utlegging og nedgraving av denne kabelen. Selskapet vil senere legge inn tilbud på to nye sjøkabler mellom Norge og Europa. Samtidig arbeides det nå meget aktivt med å få større innpass på det britiske kabelmarkedet, etter at selskapet fikk flere kontrakter første halvår.

– Sammen med utsikter til økt virksomhet innen det globale kabelmarkedet, gir dette oss grunn til å være forsiktige optimister. Vi er derimot svært optimistiske med hensyn til umbilical-markedet, som etter hvert har utviklet seg til en stor virksomhet for oss, sier Aamodt.

Stabilt
Resultatet innen både telekomselskapet og distribusjonsselskapet er tilfredsstillende, og med gode ordretilganger. Alcatel Distribusjon etablerte i sommer blant annet en ny Divisjon Resourcing, for totaldrift av tele- og datatjenester, og drifter allerede telekomsystemene flere selskaper innen dette området.

Telettra, en divisjon i Alcatel Telecom Norway, har befestet sin posisjon på det britiske markedet. BT utvidet i første halvår en rammeavtale for levering av ISDN-kontakter frem til år 2001. Disse leveransene representerer en samlet kontraktsverdi på om lag 600 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse