Annonse


Bedre resultat fra Telia

Konsernets omsetning økte med ti prosent til 21,4 milliarder kroner i første halvår.

Må kutte priser
Telia-selskapets driftsresultat ble lavere enn i fjor, det er en forbedret finansnetto som har bidratt til det gode resultatet, skriver Dagens Næringsliv.

– Økonomisk presses Telia av at allerede lave priser på teletjenester faller mer på grunn av konkurransen. Det gir lave driftsmarginer i det internasjonale markedet, sier konsernsjef Lars Berg.

Annonse


Annonse


Annonse