Annonse


PMS Norden vokser i Sverige

Systemleverandøren PMS Norden hadde en samlet omsetning på 131 millioner kroner i første halvår. Det er en økning på 10 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Svensk gjennombrudd
Etter en flerårig innsats i Sverige, fikk selskapet med sin avtale med AMF Pension sitt endelige gjennombrudd i vårt naboland nå i vår. Avtalene om lisensiering av livsystemet PLIS og kundesystemet CIC, har en samlet kontraktsverdi på over 20 millioner kroner.

Avtalen innebærer at konsernet vil doble staben i Sverige, til nærmere 30 personer, innen utgangen av 1998.

Kostnadsvekst
Etter en kostnadsvekst på 21 millioner i første halvår, til 114 millioner kroner, satt konsernet igjen med et driftsresultat på 16, 8 millioner kroner. Tilstrekkelig til å sikre en resultatandel på respektable 13 prosent.

– Utviklingen er i samsvar med budsjettet for 1997. Kostnadsveksten skyldes dels styrket innsats i Sverige og Danmark, dels høyere lønnsutgifter som følge av økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, sier adm. direktør Harald Karlsen i en kommentar til halvårstallene.

Annonse


Annonse


Annonse