Blottmann, Aud

Annonse


Dette mener AP om IT

Blottmann, AudProgrammet er detaljert med tanke på den private forbruker i forhold til nye tjenester, men det står lite konkret om næringslivets behov.
Prisdifferensiering som sådan har ikke vært tatt opp i partiet, men partiet er innstilt på at store forbrukere får adgang til å kjøpe “pakker”:

– Vi kan uansett ikke stelle oss slik at Telenor får strengere vilkår enn dem bedriften skal konkurrere med. Essensen må være at man bygger en landsdekkende struktur til priser som er konkurransedyktige over hele landet.

Hele landet
Ifølge Ap skal det være et statlig ansvar at det er full dekning over hele landet. Det samme ansvaret pålegges alle aktører som går inn i markedet. Dette kan skje enten ved å kreve særskilte avgifter av nye aktører eller ved å kreve landsdekkende tjenester.

– Vi kan ikke stoppe verden. Full liberalisering er allerede vedtatt, og dermed er det som er realiteten, sier Blattmann.

Annonse


Mer til studier
Regjeringen har gitt klart uttrykk for ønske om å øke utanningskapasiteten på IT-sektoren, uten at dette er tallfestet i programmet. Blattmann innser også at det er behov for mer datautstyr i grunnskolen:

– På samme måte som noen skoler har vært flinke til å skaffe seg nye lærebøker, er det også de skoler som har god tilgang på datautstyr. Dette en prioriteringssak i hver enkelt kommune, sier hun.

Utbygging av studieplasser er følgelig en av de oppgaver Blattmann vil prioritere høyest. Styrking av midlene til IT-forskning er også en oppgave AP vil sette høyt, slik som partiet ifølge Blattmann også gjorde i siste stortingsperiode.

Næringsinteresser
Hun mener også det er viktig for myndighetene å fremme norske næringsinteresser ved besøk i utlandet og mener det alltid har vært tradisjon hos arbeiderpartiregjeringer:

– Her har regjeringen gjort en superjobb! skryter hun. Dette er et arbeid som vil bli fulgt opp 100 prosent av Arbeiderpartiet i en ny periode.

Annonse