NTB

Annonse


Momsfritak for CD-ROM?

NTBSå lenge momsfritak opprettholdes på trykte bøker, bør bøker på CD-ROM også være fritatt for moms, mener Hagen.

Økonomisk straff
«Dette betyr at man i realiteten økonomisk straffer de som benytter den nye informasjonsteknologien sammenholdt med de som benytter den gammeldagse trykkeriteknologien», skriver Hagen i sitt brev til Jagland.

Statsminister Thorbjørn Jagland er enig i at det er behov for å se på regelverket, skriver Dagens Næringsliv onsdag. Jagland henviser til at Finansdepartementet er i gang med en generell gjennomgang av momssystemet. Her vil også momsfritaket for bøker bli vurdert.

Annonse