Annonse


HP tjener ikke godt nok

USAs nest største datafirma hadde tredje kvartal en nettoinntekt på 4,1 milliarder kroner, eller 58 cents ( ca 4,40 kroner) per aksje. Det var en økning på 45 prosent i forhold til samme periode i fjor. Omsetningen for kvartalet økte med 15 prosent til 78 mrd. kroner.

Dårligere enn ventet
Til tross for det gode resultatet, ble finansanalytikerne skuffet. De hadde regnet med en fortjeneste på 68-75 cents per aksje. I følge HP var driftsresultatet svekket av høye driftskostnader og forsinkede leveranser av medisinsk utstyr. Salg av datasystemer, skriver-rekvisita og testutstyr for halvledere hadde derimot en positiv utvikling.

Sterk vekst for data
HPs datasystemer økte med 17 prosent og sto for hele 66 mrd. kroner. Firmaet opplevde sterk vekst for sine PCer og arbeidsstasjoner for Windows NT. Salget av UNIX arbeidsstasjoner sank, men UNIX-serverne økte. Serverne går i første rekke til telekom-selskaper og til bedrifter som erstatter gamle servere i forbindelse med år 2000-problematikken.

Annonse