Annonse


Irritasjon i departementene

IT-næringen ber i et felles brev om at Regjeringen nå omorganiserer sin IT-politikk og at ansvarsområdet for IT-bransjen nå overflyttes fra planleggingsminister Bendik Rugaas og til næringsminister Grete Knudsen.

Vil svare
I Planleggingsdepartementet ble det opplyst mandag formiddag at Rugaas sannsynligvis ville velge å svare på utspillet som kom på trykk på Aftenpostens forside mandag, i samme avis tirsdag. Alternativt kunne det bli snakk om en pressekonferanse.

Sleivspark?
Etter hva Dagens Telecom erfarer er det kraftig irritasjon i departementet over utspillet.

Dels pekes det på uklare grenser for de forskjellige departementenes ansvarsområde og på revir-tenkning, dels på at utspillet ikke tar faktiske forhold korrekt for seg og at «sparket» treffer Rugaas og ikke ballen.

Annonse


Må vente på kommentar
Brevet fra IT-bransjen ble oversendt Nærings- og handelsdepartementet mandag.

– Vi må først sette oss grundig inn i dokumentet før vi kommer med en kommentar, sier politisk rådgiver Frode Alfheim.