Computermove

Annonse


Nye regler ga PC-løft

ComputermoveDet er IT-konsulent Lars Opheim ved Hjelpemiddelsentralen i Hordaland som forteller dette. Hjelpemiddelsentralen har ansvaret for utleveringen av tekniske hjelpemidler, inkludert datautstyr, som innvilges av det lokale trygdekontoret etter søknad fra funksjonshemmede.

+ 64 prosent
Midtsommers hadde sentralen levert 64 prosent flere PC-er til funksjonshemmede barn, ungdom og voksne under utdannelse enn til samme tid i fjor. Mens det i fjor ble utlevert 98 datamaskiner, har Hjelpemiddelsentralen i år formidlet 154 maskiner, i følge Opheim

Venter ytterligere vekst
– Den voldsomme økningen har en klar sammenheng med innføringen av nye regler for tildelingen av slike hjelpemidler fra siste årsskifte, hevder IT-konsulenten. Han venter nå en enda sterkere vekst i antall utleverte PC-er til funksjonshemmede under utdannelse ettersom muligheten for å få slik støtte blir bedre kjent.

Forskjellsbehandling
Tidligere var det de enkelte skolekontorene som avgjorde hvem som var kvalifisert til kommunal støtte til slikt utstyr. Bestemmelsen medførte store lokale forskjeller i tildelingen. I Hordaland var det for eksempel svært vanskelig for dyslektikere å få støtte til innkjøp av datatekniske hjelpemidler til bruk under utdannelse.

Annonse


Mangler oversikt
På landsbasis har Stortinget i år bevilget 35 millioner kroner i støtte til skolehjelpemidler. Datautstyr skal i følge intensjonene bare ta en liten del av denne budsjettposten.

Rikstrygdeverket har ikke oversikt over om situasjonen i Hordaland gjelder for hele landet. Heller ikke kan de si hvor mye av de bevilgede midlene som eventuelt fortsatt gjenstår. For å få oversikt over situasjonen arbeider imidlertid Rikstrygdeverket nå med å endre reglene for statistikkføring. Den første oversikten skal være klar etter tredje kvartal.

Ingen konsekvenser
– Viser det seg at vi på landsbasis har brukt mer penger til innkjøp av datautstyr enn det Stortinget har satt av, vil det ikke få konsekvenser for dem som i følge reglene har rett til slike hjelpemidler, sier kontorsjef Tone Mørk ved Hjelpemiddelkontoret i Rikstrygdeverket.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse