Ill. Wangberg

Annonse


Skattelette for datagaver

Ill. WangbergForrige uke presenterte Statistisk Sentralbyrå som viser at Norge ligger dårlig an når det gjelder PC-utbredelsen i skolene. Kanskje kan norske politikere dra lærdom av den amerikanske skattereformen i disse valgkamptider?

Hele kjøpesummen
I følge den amerikanske reformen, er PC-gaver til skolene fradragsberettiget. Regelverket er meget gunstig for bedriftene, som kan trekke fra nesten hele kjøpesummen, når de gir bort utstyret. Alle tjener på en slik resirkulering.

Kontinuerlig oppgradering
Lovforslaget har sin opprinnelse i California. Talsmenn fra databransjen er svært fornøyd med skattereformen. Skolenes datautstyr trenger kontinuerlig oppgradering, og det er viktig at utstyret ikke er for gammelt til å kunne håndtere Navigator eller Explorer.

Annonse