Arkiv

Annonse


Nokia stråler mest

ArkivKuster har tatt for seg fem mobiltelefoner og målt hvor mye stråling de avgir i forskjellige posisjoner. Rapporten viser at strålingen er høyest når telefonen holdes vannrett langs hodet, i denne posisjonen treffer den sterkeste strålingen i og like bak øret .

Store forskjeller
Siemens S4 og Hagenuk 2004 har minst stråling av de fem telefonene som er testet. Bestselgeren Nokia 2110 avgir fire ganger så mye stråling som de to, mens Motorola 8200 og Ericsson GH 337 avgir tre ganger så mye ståling, skriver Dagbladet.

Det oppgis ikke tall over hvor stor mengde stråling som avgis fra telefonene. Forskeren har inngått en avtale med flere produsenter av mobiltelefoner om ikke å avsløre resultatet.

Grenseverdier overholdes
Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC har satt en standard som inneholder anbefalte grenseverdier. I følge Statens Strålevern har alle mobiltelefoner på markedet i dag en stråling som ligger under disse grenseverdiene.