Morten Golimo

Annonse


Mot nordisk IT-nett

Morten Golimo– Vi ønsker å få vite hvordan småbedriftene kan samarbeide med andre bedrifter i forhold til utviklingen utenfor Norge, sier Knudsen, som også er nordisk samarbeidsminister.

Nordisk IT-nett
Knudsen ønsker et samarbeid mellom småbedrifter og forskningsinstitusjoner i Norden. Hun ser spesielt for seg et nordisk marked for elektronisk handel, melder Arbeiderbladet.

Norsk initiativ
Studien kommer etter norsk initiativ og skal utføres av norske Econ og svenske Nutek. Selskapene skal ha arbeidet ferdig i desember. Konklusjonene skal ventelig trekkes på et nordisk ministerrådsmøte i januar 1998.

Annonse