Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Underbygger strålefare

OSLO: Det er foretatt relativt lite forskning om kreftfaren ved bruk av mobiltelefoner. En australsk undersøkelse kan tyde på at lang tids bruk av mobil kan utvikle helseskader.

En gruppe mus ble utsatt for stråling to ganger i løpet av dagen, hver gang i 30 minutter. Dette skjedde i nesten 18 måneder. Da testen var over hadde 43 prosent av musene utviklet lymfekreft.

Spesial-avl
Vel 22 prosent av musene i en kontrollgruppe hadde også utviklet kreft. Musene var avlet fram spesielt for forskning og for å utvikle kreft lett.

Resultetene ble publisert i mai-utgaven av tidsskriftet Radiation Research.

Ny undersøkelse på trappene
Den største undersøkelsen om det er en forbindelse mellom bruk av mobiltelefoner og kreft skjer i Sverige. Over 10.000 personer undersøkes og resultatet av undersøkelsen ventes ferdig til høsten.
Stikkord: Mobil