Annonse


Stadig oppgang for Ark

Driftsinntektene økte med 175,7 millioner kroner, viser en børsmelding fra Oslo Børs mandag. Konsernet fikk driftsinntekter på 506,5 millioner kroner i første halvår, mot 330,8 i første halvår i 1996. Dette er en forbedring på omlag 53 prosent.

Venter svakere 3. kvartal
Ark venter en svakere resultatutvikling i 3. kvartal i år enn de to foregående kvartaler. En nedgang i 3. kvartal er normalt for bransjen og Ark vurderer utsiktene for 1997 samlet som gode.

Vil lede innen nettverk
Ark har som strategi å være ledende IT-selskap innen Network Computing. Konsernet vil samarbeide med kompetansepartnere om å utvikle et komplett tilbud til markedet. Konseptet forventes å bli lansert i 3. kvartal i år.