Annonse


Solid resultat i EDB

Resultatfremgangen i EDB skyldes omsetningsvekst innenfor de fleste av selskapets områder. Selskapet har også videreført fusjonsgevinster fra fusjonen mellom A/S EDB og Landbruksdata våren 1996.

Omsetningsvekst
EDB omsatte for 235 millioner kroner i første halvår, mot 202 millioner i samme periode året før. Dette er en omsetningsvekst på 16,3 prosent, veksten har kommet innenfor konsulenttjenester og PC/Nettverk.

Forretningsområdet driftstjenester har hatt en nedgang i omsetningen på en halv million kroner. Til tross for omsetningsnedgangen økte driftsresultatet med hele 123,3 prosent fra 4,3 millioner i første halvår i fjor til 9,6 millioner i år.

Satser på konsulenttjenester
EDBs hovedsatsingsområde konsulenttjenester har hatt en omsetningsvekst på 37,8 prosent fra 37,8 millioner i første halvår i fjor til 52,1 milloner i år. Driftsresultatet økte fra 6 millioner i første halvår i fjor til 7,4 millioner i samme periode i år.

Forretningsområdet PC/Nettverk fikk resultatnedgang til tross for en omsetningsvekst på 19,1 millioner kroner i første halvår. Driftsresultatet ble redusert med 0,3 millioner fra 4,5 millioner i første halvår i 1996. Nedgangen skriver seg fra første kvartal, mens EDB igjen fikk plussresultat i andre kvartal i år.

Annonse