Annonse


IT i bibliotekene

En plan kalt «Folkebiblioteket på IT-veien» er nå etter en omfattende høringprosess ferdig. En av målsettingene med planen er at alle innbyggere i Norge skal få gratis og lik adgang til digital informasjon via bibliotekene, heter det i en kommentar til planen fra Statens Bibliotekstilsyn.

Foreslår tiltak
Det blir i planen fremmet forslag til 25 konkrete tiltak på både kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Det mest sentrale tiltaket er å tilrettelegge for at publikum kan benytte IT-utstyr og programvare i bibliotekenes lokaler. Bibliotekarens rolle vil være å tilrettelegge og veilede brukeren.

IT-spesialister
Planen anbefaler også kommuner og fylkeskommuner å vurdere hvordan biblioteket kan utnyttes til å oppfylle paragraf 4 i kommuneloven, ved å opprette en kommunal informasjonsavdeling i biblioteket.

Man ser også for seg bibliotekene med en rådgivingsfunksjon med tilstrekkelig kompetanse om informasjonsteknologi. Bruk av denne funksjonen vil være spydspiss i offentlig forvaltnings bruk av informasjonsteknologi i tjenesteproduksjonen.

Annonse


Få IT-ressurser
Selv om bibliotekene selv ønsker å sikre innbyggerne allmen tilgang til digitale medier som Internett og CD-ROM, viser statistikk som er utarbeidet i forbindelse med rapporten at IT-dekningen i norske bibliotek fortsatt er svært lav.

De nyeste tallene for IT-ressurser i bibliotekene som foreligger er nesten to år gamle. Ved utgangen av 1995 hadde bare 37 folke- og fylkesbibliotek her i landet tilgang til Internett. Kun 12 bibliotek hadde dette som et tilbud for publikum.

Selv om tallene for 1996 og 1997 trolig vil være betydelig bedre, kan forstatt store deler av bibliotek-Norge ikke tilby tilgang til elektronisk formidlet informasjon til sine brukere.