Annonse


Svakt fra Kitron

Driftsresultatet i 1. halvår ble 0,8 millioner kroner, mot 5,6 millioner samme periode i 1996. Driftsinntektene i 1. halvår var på 121,1 millioner kroner, sammenliknet med 118,6 i første halvår 1996.

Svakere enn forventet
Både salg og resultat er svakere enn Kitrons forventninger. Selskapet står nå på egne ben etter at Alcatel STK-konsernet solgte seg ut av bedriften tidligere i år.

Startet ny produksjon
Det svake resultatet har bakgrunn i at i fjor høst og hittil i år er startet produksjon av flere nye produkter for eksisterende og nye kunder. Kitron har dermed fått et større produktspekter enn tidligere.

Dårlig kapasitetsutnyttelse
Utnyttelsen av kapasiteten på fabrikken har ikke vært tilfredstillende i 2. kvartal som følge av leveringsforsyvninger, melder Reuters/TDN Finans.

Annonse


God likviditet
Etableringen av fabrikken som eget selskap, børsnotering, samt høye avskrivninger har dessuten ført til høye kostnader.

I følge Reuters/TDN Finans er likviditeten til selskapet meget god. Ordresituasjonen er også tilfredstillende.