Annonse


Telenorbygg i Trondheim

Det er ikke bare i Fornebuparken det planlegges nye bygg av Telenor. Nå skal det bygges et kompleks på 24.000 kvadratmeter på Tyholt i Trondheim, melder Adresseavisen.

Samler bedriften
Komplekset vil samle de fleste Telenorarbeidsplassene i Trondheim under ett tak. Telenor Novit og Telenor Installasjon vil fortsatt ha lokaliteter andre steder i byen.

Forsterket IT-forskning
Blant de som får bedre lokaliteter er de ansatte i Telenor Forskning i Trondheim. Her skal staben forsterkes med 20 ansatte i forbindelse med nybyggingen, og vil dermed øke fra 30 til 50 ansatte.

Telenor forskning på Tyholt skal fungere som en satellitt mot forskningsmiljøet på NTNU.

Byggekostnader
Komplekset er kostnadsberegnet til ca. 250 millioner kroner. Noen av investeringene vil tilbakeføres ved at Telenor selger noen av sine bygg i Trondheim og sier opp leieavtaler.

Annonse


Annonse


Annonse