Ulovligsite

Annonse


Ønsker nettsensur

UlovligsiteOrganisasjonen Electronic Frontiers Australia (EFA) har erklært den australske regjeringen full krig etter at regjeringen fremmet forslag til sensurregler på nettet. Går forslaget igjennom, vil internettleverandøren gjøres ansvarlig for innhold som bryter mot vanlige sensurregler når leverandøren kjenner til innholdet.

Med vanlige sensurregler menes de reglene som gjelder for film og litteratur.

Uønsket oppførsel
Innhold som for eksempel oppfordrer til selvmord, homoseksualitet og «annen uønsket oppførsel» vil etter forslaget bli rammet av de nye sensurreglene. Som eksempel trekker regjeringen frem konkrete voldsskildringer i bøker som angivelig skal ha bidratt til mord.

Bisarr
EFA mener tanken om å gjøre internettleverandørene ansvarlig i seg selv er bisarr og mener det ville bety det samme som at en papirprodusent skulle gjøres ansvarlig for innholdet i bøker som trykkes på papirfabrikkens papir.

Forslaget er nå ute på høring frem til 8. august.