Annonse


Søknadseksplosjon til DPH

DPH har besluttet å øke kapasiteten ved sine avdelinger i Bergen og Stavanger. I alt vil 440 nye IT studenter starte på grunnstudiet i administrativ informasjonsbehandling i høst.

Økende kvinneandel
Kvinneandelen for årets kull ser ut til å bli på nærmere 30 prosent, mot bare 12 prosent i 1995, melder DPH.

Foreløpige prognoser viser at DPH får totalt mellom 1.000 og 1.100 studenter i høst. Dette er en økning på over 10 prosent i forhold til i fjor.