Deskill

Annonse


Mobilboom i juni

Deskill– Det er solgt langt mer mobiltelefoner i år enn i fjor. Totalsalget hittil i år på 363.066 apparater gir et snitt på 60.500 solgte mobiltelefoner i måneden, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

GSM sikker vinner
Av de 363.066 solgte mobiltelefonene står GSM for omlag 90 prosent av omsetningen. Hittil i år er det solgt 323.726 GSM-telefoner, 4.147 NMT-450 og 35.193 NMT-900, viser tallene fra LMT.

– GSM slår bedre an blant folk fordi apparatene er mindre og lettere, samtidig som de tilbyr langt flere tjenester til brukerne, sier Grythe.

Økning i NMT-900
– Fram til april stod GSM-salget for 98 prosent av mobilsalget. Som et resultat av flere kampanjer fra Telenor Mobil har det i sommer har det vært en økning i omsetning av NMT-450, og spesielt NMT-900, sier Grythe til Dagens Telecom.

Tallene fra LMT viser solgte apparater til forhandlerne, dette er ikke det samme som solgte apparater ut til forbrukerne.

Annonse