Annonse


FT selger til konkurrent

I Ifølge Financial Times har France Telecom har angivelig økt verdien med 1,3 milliarder franc (vel 1,8 milliarder kroner) etter at selskapet solgte en aksjepost i Cofira, et datterselskap av Cegetel.

Inntektsnedgang
Cegetel blir en av France Telecoms hovedkonkurrenter i det frie marked neste år. Gevinsten av salget vil bli synlig i halvårsresultatet, som presenteres i desember. Og akkurat nå det være nyttig for France Telecom å pynte på resultatet: I 1996 hadde FT et nettogevinst på ‘bare’ 2,1 milliarder franc (2,5 milliarder kroner) mot 9,2 milliarder franc (11,2 milliarder kroner) året før.

På børs
France Telecom hadde planlagt å gå på New York-børsen i juni i år, men delprivatiseringen ble utsatt etter den sosialistiske valgseieren. Den planlagt delprivatiseringen var ment å skaffe regjeringen mellom 30 og 50 millioner franc.