Databord

Annonse


Vernebriller mot PC?

DatabordBlikkets retning vil ofte være avgjørende for øynenes tilvenning til dataskjermen, mener generalsekretær og fagsjef Gunnar Horgen i Norges Optikerforbund. Horgen mener at tallene fra den amerikanske undersøkelsen kan overføres til norske forhold.

Se ned på skjermen!
Vårt nærsyn er konstruert for å se på arbeid med hendene, men når du jobber ved en PC vil ofte blikket være vendt rett fram eller oppover. Et forsøk som ble utført ved trygdeetaten i Oslo viser at det ble opplevd mindre synsplager når skjermen ble senket slik at synsretningen ble senket, skriver Dagens Næringsliv torsdag.

Nye kontorløsninger
Ukeavisa Telecom Revy skrev tidligere om det prisbelønte og norskutviklede databordet Akant som ble prøvd ut hos Rikstrygdeverket.

Databordet lar deg hvile armene på bordet og fingrene på tastaturet. I tillegg er dataskjermen nedfelt og gir blikket en naturlig synsretning. Parolen i neste års 1. mai tog bør dermed bli: nye kontorpulter til alle!