Deskill

Annonse


Drastisk prisfall i vente

DeskillDeutsche Telekom vil i løpet av kort tid sette i gang et pilotprosjekt med telefoni over Internett. Rundt ettusen utvalgte kunder vil oppleve en telefonverden der prisene for å ringe vil ligge på ned mot en femtedel av dagens nivå. Dette skriver Financial Times.

Inntektsbortfall
Telefoni over Internett vil kunne snu opp ned på vår telefonvirkelighet og de store telekomselskapenes inntektsgrunnlag. Deutsche Telekom regner for eksempel med at en samtale fra Tyskland til USA vil bli redusert til 24 pfennnig pr. minutt – eller rundt regnet en norsk krone. I dag koster tilsvarende samtale 1,44 tyske mark (6 kroner).

Halverte fakskostnader
Dette blir i så fall første gang et større telekonsern tilbyr telefoni over Internett. Det skjer etter at World Com nylig gikk ut med tilbud tom faks via Internett – til halvparten av tradisjonell pris.

‘Phone to phone’
Telefoni over Internett har hittil vært et nisjeprodukt og har forutsatt bruk av mikrofon, høyttalere. Kvaliteten har vært svært variabel. Nå er det imidlertid mulig å bruke den vanlig telefonen for å ringe via nettet – uten at kvaliteten forringes.

Japan
Også Japan ligger langt fremme på dette området. To amerikanske selskap ligger i startgropa og vil være operative så snart Japan offisielt tillater telefoni over nettet fra 1. august neste år. Ett av selskapene, Global Exchange Carrier (GXC), har antydet at prisene for å ringe far Japan til USA vil bli redusert med opptil 80 prosent.