Annonse


NETnet fikk Veidekke

– For oss betyr dette en dreining fra fokus på SMB-bedrifter til også å kunne håndtere større kunder. Veidekke er omlag dobbelt så stor som vår nest største kunde, sier senior salgskonsulent Erling Bøe i NETnet til Dagens Telecom.

Kan spare 3 millioner
Bøe anslår verdien på avtalen til å ligge i størrelsesordenen 5-10 millioner kroner.

– Et slikt volum vil for Veidekke innebære besparelser på mellom
1,5 og 3 millioner kroner, sier Bøe.

– Vi valgte NETnet av økonomiske årsaker og fordi vi føler at de gir oss størst valgfrihet, sier nettverksansvarlig Jofred Nesje hos Veidekke til Dagens Telecom.

Annonse


Kostnadsoversikt
Avtalen vil foreløpig dekke teletrafikk til mobiltelefoner og utenlandstelefoni for de omlag 50 lokalkontorene og de største av Veidekkes 400 prosjekter. Selskapet har i dag telekostnader på omlag 20 millioner kroner i året totalt.

NETnet skal også gi Veidekke forbedret oversikt over de totale telekostnadene.